Shadow
Slider
News

Geen European Music Games Finals in 2020

Het DCE team heeft de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt aan de toekomst van drum corps in Europa. Dat hebben wij samen gedaan met de deelnemende drum corps, partners, stadion directies, sponsors en alle fans, waarvoor grote dank! De inschrijvingstermijn voor de European Music Games Finals 2020 is gesloten. Er hebben zich slechts 3 corps aangemeld; Jong Holland, Starriders […]

News

Mark Gjaltema verlaat het DCE bestuur

In goed overleg met het bestuur van DCE heeft Mark Gjaltema besloten zijn taken als bestuurder van Drum Corps Europe neer te leggen. Zijn redenen zijn van persoonlijke aard. De ingangsdatum is 1 december. Het bestuur van Drum Corps Europe is dankbaar voor hetgeen Mark heeft betekent. Met name zijn onuitputtelijke enthousiasme was aanstekelijk. Het bestuur respecteert uiteraard zijn motieven […]

News

Inschrijving voor de European Music Games Finals 2020 gestart

Drum Corps Europe heeft de uitnodigingen voor de inschrijving voor de European Music Games Finals 2020 verstuurd. Drum corps die mee willen doen, maar afgelopen Finals niet hebben deelgenomen kunnen een e-mail sturen naar info@drumcorpseurope.org De inschrijving sluit op 15 december 2019. Binnenkort meer details …

News

EMG Finals patches te koop

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een European Music Games Finals patch te koop. De kosten zijn € 5,-. De patches zijn verkrijgbaar bij de DCE Info desk. Er zijn ook nog patches van voorgaande jaren verkrijgbaar.

Tickets

Drum Corps Europe is sponsored by