DCE live webcast

Ook dit jaar zendt DCE een live webcast uit.
Meer informatie en details hierover is binnenkort te lezen op:
www.drumcorpseurope.org/live-webcast

Drum Corps Europe wil het Video Vault team hartelijk dank zeggen voor het harde werken en voor alles wat zij hebben bereikt. DCE betreurt het feit dat de joint venture die het vorige DCE bestuur had met Color Guard Nederland niet kan worden voortgezet.