Geen European Music Games Finals in 2020

Het DCE team heeft de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt aan de toekomst van drum corps in Europa. Dat hebben wij samen gedaan met de deelnemende drum corps, partners, stadion directies, sponsors en alle fans, waarvoor grote dank! De inschrijvingstermijn voor de European Music Games Finals 2020 is gesloten. Er hebben zich slechts 3 corps aangemeld; Jong Holland, Starriders […]

Inschrijving voor de European Music Games Finals 2020 gestart

Drum Corps Europe heeft de uitnodigingen voor de inschrijving voor de European Music Games Finals 2020 verstuurd. Drum corps die mee willen doen, maar afgelopen Finals niet hebben deelgenomen kunnen een e-mail sturen naar info@drumcorpseurope.org De inschrijving sluit op 15 december 2019. Binnenkort meer details …